Kurs elektryczny Grupa G1

Kurs elektryczny do 1 kV i powyżej 1kV składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych po którym  otrzymają Państwo odpowiednie uprawnienia SEP Grupy G1 D i E lub E.

Kurs zakończony jest egzaminem przed komisją Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Uprawnienia grupy G1  wymagane są  dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych lub osób, które konserwują, montują, obsługują bądź naprawiają urządzenia elektryczne. Uprawnienia te są też wymagane przy pracach kontrolno- pomiarowych np. przy wykonywaniu okresowych pomiarów elektrycznych budynków i urządzeń.

Świadectwo kwalifikacji, uprawniające  eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci do 1kV grupy G1 Dozór i Eksploatacja, niezbędne jest dla każdego, kto w swojej pracy wykonuje czynności eksploatacyjne instalacji elektrycznych w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu instalacji elektrycznych w budynkach, w urządzeniach, maszynach, w pracy przy sieciach oświetlenia ulicznego czy z zespołami akumulatorowymi. Osoba, która ładuje i wymienia baterie w wózkach elektrycznych, także powinna mieć uprawnienia do 1kV. Kurs składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych.