Wypadki przy pracy

Program szkolenia:

 1. Przepisy prawne dotyczące wypadków przy pracy i postępowania powypadkowego:
  • źródła prawa,
  • podział wypadków w zatrudnieniu,
  • definicja wypadku przy pracy,
  • obowiązki pracodawcy związane z zaistnieniem wypadku przy pracy.
 2. Postępowanie powypadkowe:
  • czynności po zaistnieniu wypadku,
  • zadania zespołu powypadkowego,
  • przeprowadzanie wywiadu z poszkodowanym, świadkami wypadku – ćwiczenia,
  • sporządzanie dokumentacji – ćwiczenia,
  • świadczenia z tytułu wypadków przy pracy,
  • rejestracja wypadków przy pracy,
  • wnioski i działania profilaktyczne wynikające z wypadku przy pracy – ćwiczenia.
 3. Najczęstsze problemy w prawidłowym przeprowadzeniu postępowania powypadkowego i kwalifikacji zdarzenia – ćwiczenia
  • ustalenie cechy nagłości zdarzenia,
  • brak przyczyny zewnętrznej,
  • problemy z ustaleniem urazu,
  • ustalenie związku z pracą,
  • sytuacje wymagające powołania biegłych w celu ustalenia przyczyn wypadku.
 4. Omówienie przykładów i orzecznictwa sądowego w zakresie wypadków przy pracy
 5. Metody badań wypadków przy pracy:
  • metoda TOL,
  • metoda  5 x WHY,
  • metoda WAIT (Work Accidents Investigation Technique).
 6. Zdarzenia potencjalnie wypadkowe.

Wykładowca:

 • wieloletni nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy
 • biegły z zakresu przyczyn wypadków przy pracy
 • certyfikowany wykładowca problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy
 • certyfikowany w zakresie Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania BHP wg ISO 45001:2018
 • certyfikowany w zakresie Coaching & Mentoring Organizacyjny