Usługi BHP? Zleć je nam!

Szukasz usług z zakresu bhp w Łódzkiem, świadczonych na wysokim poziomie? Chcesz mieć gwarancję, że Twoja firma spełnia wymagania przepisów prawa w tym zakresie? Chciałbyś na stałe współpracować z doradcą bhp i podnosić komfort pracy w swojej firmie?

Skorzystaj z outsourcingu bhp. Usługi te świadczymy na terenie województwa łódzkiego. Zapewniamy m.in.:

 • wstępne i okresowe szkolenia bhp,
 • audyty bhp,
 • udział w ocenie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i opracowanie stosownej dokumentacji w tym zakresie,
 • doradztwo w zakresie organizacji prac szczególnie niebezpiecznych oraz pomoc w doborze odpowiednich środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków i obiektów budowlanych, 

Outsourcing BHP to nie tylko optymalizacja kosztów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy. To także podniesienie jakości produktów i usług Twojej firmy. Dlaczego?
Kiedy my zajmiemy się bezpieczeństwem w Twojej firmie, Ty będziesz mógł skoncentrować się na tym, co robisz najlepiej – na prowadzeniu biznesu.

Myślisz o powierzeniu obsługi bhp specjalistom z firmy zewnętrznej? 
Pomyśl o Centrum Obsługi BHP i PPOŻ!

Naszym klientom gwarantujemy kompleksową obsługę firm w zakresie bhp i ochrony ppoż. w Łódzkiem.

W ramach usług bhp (w Łodzi, Zgierzu, Kutnie nie tylko) oferujemy:

 • wstępne i okresowe szkolenia bhp,
 • audyty bhp,
 • udział w ocenie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i opracowanie stosownej dokumentacji w tym zakresie,
 • doradztwo w zakresie organizacji prac szczególnie niebezpiecznych oraz pomoc w doborze odpowiednich środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków i obiektów budowlanych,
 • tworzenie ogólnych instrukcji bhp oraz udział w opracowaniu stanowiskowych instrukcji bhp,
 • doradztwo z zakresu aktualnych przepisów BHP,
 • udział w postępowaniu powypadkowym oraz tworzenie wymaganej prawem dokumentacji w tym zakresie,
 • doradztwo z zakresu organizacji pracy, ergonomii związanej z występowaniem w środowisku pracy czynników uciążliwych, szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych,
 • doradztwo w zakresie organizacji prac szczególnie niebezpiecznych oraz pomoc w doborze odpowiednich środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • udział w projektach związanych z modernizacją stanowisk pracy i poprawą bezpieczeństwa pracy,
 • organizację badań środowiska pracy i nadzór nad ich przeprowadzaniem (współpraca z akredytowanymi laboratoriami),
 • udział w uzgodnieniach dotyczących przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej oraz opracowanie stosownych tabel norm przydziału.

Dodatkowo po zawarciu umowy zapewniamy:

Dodatkowo po zawarciu umowy zapewniamy:

 • prowadzenie kontroli stanu bhp wraz z formułowaniem wniosków pokontrolnych,
 • przeprowadzanie okresowych analiz stanu bhp,
 • prowadzenie wymaganych prawem rejestrów bhp,
 • występowanie w imieniu klienta podczas kontroli (PIP, PIS),
 • prowadzenie działań pokontrolnych (PIP, PIS),
 • wykonywanie wszelkich czynności i wypełnianie obowiązków, jakie wynikają z rozporządzenia o służbie bhp.

W ramach usług ppoż. oferujemy:

 • opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków i obiektów budowlanych,
 • szkolenia pracowników zakresu zwalczania pożarów z praktycznym użyciem sprzętu gaśniczego,
 • udział w opracowaniu niezbędnych instrukcji oraz procedur, w tym instrukcji postępowania na wypadek awarii przemysłowej,
 • analizę ryzyka pożarowego i technologicznego w zakładzie pracy wraz z wnioskami,
 • doradztwo w sprawie ochrony przeciwpożarowej,
 • organizację próbnych ewakuacji.