Szkolenia bhp, Łódzkie
Bezpieczeństwo przede wszystkim

Cenisz sobie jakość i skuteczność szkoleń, warsztaty i ćwiczenia praktyczne? Chciałbyś móc wymieniać doświadczenia ze specjalistami z całej Polski? Nasza oferta jest dla Ciebie!

Szkolenia składają się z trzech obowiązkowych modułów.

 1. Bhp i prawo pracy – zajęcia prowadzi wykładowca z długoletnim doświadczeniem w wielu branżach.
 2. Pierwsza pomoc przedlekarska – wykładowcą jest ratownik medyczny z doświadczeniem dydaktycznym. Zajęcia obejmują wykład i ćwiczenia praktyczne.
 3. Ochrona przeciwpożarowa – wykładowcą jest strażak z długoletnim stażem operacyjnym i dydaktycznym. Zajęcia obejmują wykład oraz opcjonalnie ćwiczenia z praktycznego użycia wszystkich typów gaśnic.

Kompleksowe i profesjonalne szkolenia, seminaria i kursy

Czas trwania: 3 dni, szkolenie stacjonarne – trzy moduły.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Terminy szkoleń:

13-15 CZERWCA 2019

18-20 WRZEŚNIA 2019

16-18 PAŹDZIERNIKA 2019

13-15 LISTOPADA 2019

Cena szkolenia: 400 ZŁ BRUTTO/OSOBA

Miejsce szkolenia: SIEDZIBA BHP-MET – sala wykładowa ŁÓDŹ UL.Niciarniana 45

Czas trwania: 5 dni szkolenie stacjonarne – trzy moduły.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Czas trwania: 3 dni, szkolenie stacjonarne – trzy moduły.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Terminy szkoleń:

13-15 CZERWCA 2019

25-27 WRZEŚNIA 2019

16-18 PAŹDZIERNIKA 2019

13-15 LISTOPADA 2019

Cena szkolenia: 400 ZŁ BRUTTO/OSOBA

Miejsce szkolenia: SIEDZIBA BHP-MET – sala wykładowa ŁÓDŹ UL. Niciarniana 45

Czas trwania: 1 dzień, szkolenie stacjonarne – trzy moduły.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Terminy szkoleń:

13 CZERWCA 2019

25 WRZEŚNIA 2019

16 PAŹDZIERNIKA 2019

13 LISTOPADA 2019

Cena szkolenia: 70 ZŁ BRUTTO/OSOBA

Miejsce szkolenia: SIEDZIBA BHP-MET – sala wykładowa ŁÓDŹ UL.Niciarniana 45

Czas trwania: 1 dzień, szkolenie stacjonarne – trzy moduły.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Terminy szkoleń:

13 CZERWCA 2019

25 WRZEŚNIA 2019

16 PAŹDZIERNIKA 2019

13 LISTOPADA 2019

Cena szkolenia: 70 ZŁ BRUTTO/OSOBA

Miejsce szkolenia: SIEDZIBA BHP-MET – sala wykładowa ŁÓDŹ UL.Niciarniana 45

Czas trwania: 1 dzień, szkolenie stacjonarne – trzy moduły.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Terminy szkoleń:

7 CZERWCA 2019

20 WRZEŚNIA 2019

25 PAŹDZIERNIKA 2019

22 LISTOPADA 2019

Cena szkolenia: 70 ZŁ BRUTTO/OSOBA

Miejsce szkolenia: SIEDZIBA BHP-MET – sala wykładowa ŁÓDŹ UL.Niciarniana 45

Czas trwania: 1 dzień, szkolenie stacjonarne.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Terminy szkoleń:

11 CZERWCA 2019

18 CZERWCA 2019

10 WRZEŚNIA 2019

17 WRZEŚNIA 2019

12 LISTOPADA 2019

19 LISTOPADA 2019

Cena szkolenia: 100 ZŁ BRUTTO/OSOBA

Miejsce szkolenia: SIEDZIBA BHP-MET – sala wykładowa ŁÓDŹ UL.Niciarniana 45

Czas trwania: 1 dzień, szkolenie stacjonarne.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Terminy szkoleń:

10 CZERWCA 2019

17 CZERWCA 2019

16 WRZEŚNIA 2019

23 WRZEŚNIA 2019

14 PAŹDZIERNIKA 2019

21 PAŹDZIERNIKA 2019

Cena szkolenia: 80 ZŁ BRUTTO/OSOBA

Miejsce szkolenia: SIEDZIBA BHP-MET – sala wykładowa ŁÓDŹ UL.Niciarniana 45

Czas trwania: 1 dzień, szkolenie stacjonarne.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Terminy szkoleń:

6 CZERWCA 2019

13 CZERWCA 2019

12 WRZEŚNIA 2019

19 WRZEŚNIA 2019

7 LISTOPADA 2019

28 LISTOPADA 2019

Cena szkolenia: 400 ZŁ BRUTTO/OSOBA

Miejsce szkolenia: SIEDZIBA BHP-MET – sala wykładowa ŁÓDŹ UL.Niciarniana 45

 1. Przepisy prawne dotyczące wypadków przy pracy i postępowania powypadkowego:
  • źródła prawa,
  • podział wypadków w zatrudnieniu,
  • definicja wypadku przy pracy,
  • obowiązki pracodawcy związane z zaistnieniem wypadku przy pracy.
 2. Postępowanie powypadkowe:
  • czynności po zaistnieniu wypadku,
  • zadania zespołu powypadkowego,
  • przeprowadzanie wywiadu z poszkodowanym, świadkami wypadku – ćwiczenia,
  • sporządzanie dokumentacji – ćwiczenia,
  • świadczenia z tytułu wypadków przy pracy,
  • rejestracja wypadków przy pracy,
  • wnioski i działania profilaktyczne wynikające z wypadku przy pracy – ćwiczenia.
 3. Najczęstsze problemy w prawidłowym przeprowadzeniu postępowania powypadkowego i kwalifikacji zdarzenia – ćwiczenia
  • ustalenie cechy nagłości zdarzenia,
  • brak przyczyny zewnętrznej,
  • problemy z ustaleniem urazu,
  • ustalenie związku z pracą,
  • sytuacje wymagające powołania biegłych w celu ustalenia przyczyn wypadku.
 4. Omówienie przykładów i orzecznictwa sądowego w zakresie wypadków przy pracy
 5. Metody badań wypadków przy pracy:
  • metoda TOL,
  • metoda  5 x WHY,
  • metoda WAIT (Work Accidents Investigation Technique).
 6. Zdarzenia potencjalnie wypadkowe.

Wykładowca:

 • wieloletni nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy
 • biegły z zakresu przyczyn wypadków przy pracy
 • certyfikowany wykładowca problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy
 • certyfikowany w zakresie Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania BHP wg ISO 45001:2018
 • certyfikowany w zakresie Coaching & Mentoring Organizacyjny

Czas trwania: 1 dzień, szkolenie stacjonarne.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Terminy szkoleń:

4 CZERWCA 2019

25 CZERWCA 2019

10 WRZEŚNIA 2019

24 WRZEŚNIA 2019

12 LISTOPADA 2019

19 LISTOPADA 2019

Cena szkolenia: 400 ZŁ netto/OSOBA (w tym egzamin państwowy 225 zł)

Miejsce szkolenia: SIEDZIBA BHP-MET – sala wykładowa ŁÓDŹ UL.Niciarniana 45

Kurs elektryczny do 1 kV i powyżej 1kV składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych po którym  otrzymają Państwo odpowiednie uprawnienia SEP Grupy G1 D i E lub E.

Kurs zakończony jest egzaminem przed komisją Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Uprawnienia grupy G1  wymagane są  dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych lub osób, które konserwują, montują, obsługują bądź naprawiają urządzenia elektryczne. Uprawnienia te są też wymagane przy pracach kontrolno- pomiarowych np. przy wykonywaniu okresowych pomiarów elektrycznych budynków i urządzeń.

Świadectwo kwalifikacji, uprawniające  eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci do 1kV grupy G1 Dozór i Eksploatacja, niezbędne jest dla każdego, kto w swojej pracy wykonuje czynności eksploatacyjne instalacji elektrycznych w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu instalacji elektrycznych w budynkach, w urządzeniach, maszynach, w pracy przy sieciach oświetlenia ulicznego czy z zespołami akumulatorowymi. Osoba, która ładuje i wymienia baterie w wózkach elektrycznych, także powinna mieć uprawnienia do 1kV. Kurs składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych.

Wypełniony i podpisany formularz prześlij na nasz e-mail. Po przyjęciu zgłoszenia i zebraniu odpowiedniej liczby uczestników poprosimy Cię o dokonanie przedpłaty (100% kosztów szkolenia) i wysłanie potwierdzenia przelewu (w przypadku zgłoszeń złożonych kilka dni przed szkoleniem). W e-mailu otrzymasz także wszystkie niezbędne informacje dotyczące programu, harmonogramu i adresu szkolenia.

Tworzymy profesjonalny i doświadczony zespół. Podczas szkoleń korzystamy z prezentacji i filmów.

Nowoczesna firma to bezpieczna firma
Skorzystaj z usług bhp i ppoż. naszego Centrum BHP, Łódź, łódzkie