Jakie rodzaje szkoleń przewidują przepisy bhp?

W przepisach dotyczących bhp mówi się o wymogu przeprowadzania dwóch rodzajów szkoleń – wstępnych i okresowych.

Szkolenia wstępne organizowane są przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Mają one na celu dostarczenie mu wiedzy i umiejętności, które są mu niezbędne do wykonywania pracy z uwzględnieniem wszelkich przepisów i zasad bezpieczeństwa. Służą także zapoznaniu z zagrożeniami występującymi na konkretnych stanowiskach pracy. Szkolenie wstępne obejmuje zarówno instruktaż ogólny, jak i stanowiskowy.

Szkolenia okresowe organizowane są w trakcie zatrudnienia. Mają na celu przypomnienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu bhp. Służą również zapoznaniu pracowników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Częstotliwość szkoleń okresowych uzależniona jest od rodzaju wykonywanej pracy i warunków w niej panujących.

Wstępne lub okresowe szkolenia bhp?
W Łodzi – dla bezpieczeństwa Twoich pracowników

Komentarze zostały zablokowane.